Skip to content

Bliv samarbejdspartner

Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter

I Det Digitale Sundhedscenter er det grundlæggende organisationsprincip partnerskabet. Partnerskabet er valgt, fordi opnåelse af visionen kræver, at alle kræfter lægges sammen. Det kræver udvikling i fællesskab for at den nødvendige synergi kan opstå. Partnerskabet er ikke et mål i sig selv. Det er midlet til at nå en fælles vision. Det betyder, at alle partnere må byde ind med ressourcer. 

Den overordnede ledelse bliver varetaget af en styregruppe sammensat af ledere fra de deltagende kommuner, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Region Syddanmark. Den daglige ledelse og drift bliver varetaget af Syddansk Sundhedsinnovation. Syddansk Sundhedsinnovation har også en koordinerende rolle i udvikling, afprøvning og udbredelse, og agerer således som et bindeled mellem de udførerende kommuner.

Der kan indgås partnerskab med flere typer af partnere:

  • Partnere fra civilsamfundet, dvs. frivillige og foreninger, herunder patientforeninger
  • Offentlige aktører så som kommuner, regionen, herunder praksisområdet og staten.

Partnerne driver, udvikler og bruger i fællesskab de digitale tilbud under Det Digitale Sundhedscenter. I praksis indebærer dette, at

  • Partnere byder ind med ressourcer, enten økonomiske eller medarbejdertimer i relevante sammenhænge. 
  • Borgere benytter tilbuddene under Det Digitale Sundhedscenter på tværs af kommunegrænser. Et eksempel er, at en webinarunderviser fra en kommune eller patientforening kan undervise borgere fra alle de deltagende kommuner.
  • Hele partnerskabet eller dele af partnerskabet udvikler i fællesskab nye tilbud og opdaterer eksisterende tilbud, til gavn for hele partnerskabet.
  • Kommuner kan individuelt tilpasse forløb rundt om de fælles digitale redskaber.

Ønsker du at blive samarbejdspartner eller høre mere om partnerskabet?

Kontakt

IT-projektleder
Anna-Britt Krog
E-mail: anna-britt.krog@rsyd.dk
Mobil: 30 43 31 72
Syddansk Sundhedsinnovation 

Justering af font størrelse
Kontrast