Skip to content

Digital Diabetes

Digitalt redskab til understøttelse af sårbare med diabetes 2

Kommunerne oplever, at psykisk sårbare borgere har svært ved at håndtere egne somatiske helbredsproblemer i forbindelse med diabetes 2. Psykisk sårbare borgere kan fx have svært ved at deltage i behandlings- og rehabiliteringsforløb, hvor de skal møde op i kommunernes sundhedstilbud. Digitale løsninger afhænger ikke af personligt fremmøde og kan derfor åbne op for helt nye måder at behandle og understøtte borgeres håndtering af egen sygdom.

I projektet udvikles og afprøves en digital løsning, der understøtter relationen mellem borger og bostøtte, så de i fællesskab kan arbejde med type 2-diabetes. Løsningen skal være motiverende og let tilgængelig, så den er brugbar for alle parter. Ønsket er at udvikle en løsning, der virker sundhedsfremmende for målgruppen uden at være fordømmende.

Projektet skal desuden styrke samarbejdet på tværs og dermed bidrage til en mere sammenhængende indsats for borgere med diabetes 2 på tværs af psykiske og somatiske problemstillinger.

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2019 til 28. februar 2021 og er støttet af Sundhedsstyrelsens pulje Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter

For mere information kontakt 

Projektleder
Carsten Jensen
E-mail: carsten.jensen@rsyd.dk
Mobil: 24 96 11 72
Syddansk Sundhedsinnovation

Justering af font størrelse
Kontrast