Skip to content

Mit liv  - mestring, motivation og smertehåndtering (MeMoS)

Nyt tilbud fra Det Digitale Sundhedscenter

Mennesker med kroniske smerter har behov for støtte til at mestre livet med smerter. Mange smerteramte mangler viden og redskaber til at opnå en større livskvalitet, og der er i dag få tilbud og lang ventetid til eksisterende tilbud. MeMoS vil udvikle og afprøve et digitalt koncept, som støtter rehabiliteringen via interaktiv videnformidling, redskaber og øvelser. Målet er at øge livskvaliteten for de smerteramte og forebygge forværring samt følgesygdomme som funktionsnedsættelse, angst og depression.

En bevilling fra Sygeforsikringen “danmark” på 2.5 mio. kr. til projektet gør det muligt at tilbyde mennesker med kroniske smerter et digitalt smerteforløb via appen ”Mit liv – min sundhed”. Et sådan digitalt tilbud kan startes selvstændigt eller med støtte fra kommunale fagpersoner, og gør det muligt for mennesker med kroniske smerter i højere grad at tilrettelægge sit eget forløb ud fra deres særlige behov, motivation og hverdagsliv.

Det Digitale Sundhedscenter står bag projektet

Projektet udvikles i regi af Det Digitale Sundhedscenter, som inkluderer 19 kommuner, fire patientforeninger og én region. Det Digitale Sundhedscenter yder b.la. hjælp-til-selvhjælp til mennesker med en række kroniske sygdomme eller behov for støtte til sunde vaner.

Der bliver i løbet af foråret 2022 etableret en styre- og projektgruppe, med repræsentanter fra bl.a. Varde, Faaborg-Midtfyn og Ærø Kommune samt Foreningen Af Kronisk Smertepatienter (FAKS), Gigtforeningen samt Smertecenter Syd OUH. I udviklingen af tilbuddet vil en række andre organisationer med samarbejdsrelationer med smertepatienter blive inviteret til at kvalificere konceptet og det faglige indhold, ligesom mennesker med kroniske smerter løbende vil blive inddraget i udvikling af koncept og indhold samt test og afprøvning af det digitale forløb.

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har en koordinerende rolle i udviklingen, afprøvningen og udbredelsen, og den overordnede projektledelse varetages af Carsten Jensen fra Syddansk Sundhedsinnovation, som har været projektleder på ”Digital Diabetes”. Sammen med Anna-Britt Krog, programleder for DDS, vil de udgøre projekt-teamet i SDSI.

Vi har tidligere oplevet, at de gode løsninger skabes i fælleskab med kommuner, patientforeninger og de personer, som bruger løsningerne. Vidensdeling og samskabelse bliver også prioriteret højt i dette projekt.


Kontakt

Carsten Jensen, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Digital Innovation, e-mail: carsten.jensen@rsyd.dk mobil:  24 96 11 72

Anna-Britt Krog, programleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Digital Innovation + e-mail: anna-britt.krog@rsyd.dk mobil 30 43 31 72

Justering af font størrelse
Kontrast