Skip to content

Mit liv  - mestring, motivation og smertehåndtering (MeMoS)

Mennesker med kroniske smerter har behov for støtte til at mestre livet med smerter. Mange smerteramte mangler viden og redskaber til at opnå en større livskvalitet, og der er i dag få tilbud og lang ventetid til eksisterende tilbud. MeMoS er et digitalt koncept, som støtter rehabiliteringen via interaktiv videnformidling, redskaber og øvelser. Formålet er at øge livskvaliteten for de smerteramte og forebygge forværring samt
følgesygdomme som funktionsnedsættelse, angst og depression.

MeMoS kan startes selvstændigt eller med støtte fra kommunale fagpersoner, og gør det muligt for mennesker med kroniske smerter i højere grad at tilrettelægge sit eget forløb ud fra deres særlige behov, motivation og hverdagsliv.

Det Digitale Sundhedscenter står bag projektet

Projektet er udviklet i regi af Det Digitale Sundhedscenter, som inkluderer 22 kommuner, fire patientforeninger og én region. Det Digitale
Sundhedscenter yder b.la. hjælp-til-selvhjælp til mennesker med en række kroniske sygdomme eller behov for støtte til sunde vaner. Der blev i løbet af foråret 2022 etableret en styre- og projektgruppe, med repræsentanter fra bl.a. Varde, Faaborg-Midtfyn og Ærø Kommune samt Foreningen Af Kronisk Smertepatienter (FAKS), Gigtforeningen samt Smertecenter Syd OUH. I forbindelse med udviklingen af tilbuddet var en række andre organisationer med samarbejdsrelationer med smertepatienter inviteret til at kvalificere konceptet og det faglige indhold, ligesom mennesker med kroniske smerter løbende blev inddraget i udvikling af koncept og indhold samt test og afprøvning af det digitale forløb. Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har haft en koordinerende rolle i udviklingen, afprøvningen og udbredelsen. 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2022 til 30. april 2024 og blev støttet af en bevilling fra Sygesikring Danmark på 2.5 mio. kr. 

Kontakt


Carsten Jensen, Projektleder, Syddansk
Sundhedsinnovation, Digital Innovation, e-mail: carsten.jensen@rsyd.dk mobil:  24 96 11 72

Anna-Britt Krog, programleder, Syddansk Sundhedsinnovation,
Digital Innovation + e-mail: anna-britt.krog@rsyd.dk
mobil 30 43 31 72

Justering af font størrelse
Kontrast