Skip to content

Bliv Digital Kompetent

Løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner

Projektet ”Bliv Digital Kompetent” var et projekt støttet med 2.2 mio. kr. af Sundheds- og Ældreministeriets (SUM) pulje til Løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner og blev gennemført i perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2020

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation, Steno Diabetes Center Odense og Tværsektorielt Samarbejde, Varde -, Faaborg-Midtfyn -, Kolding -, Kerteminde -, Odense -, Svendborg -, Ærø – og Halsnæs kommune og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og UC SYD.

Projektet havde til formål at styrke de digitale kompetencer hos det sundhedsfaglige personale i kommuner og på sygehuse. Det skete igennem et praksisorienteret undervisningsforløb med fokus på at give de sundhedsfaglige et kompetenceløft inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgere i forbindelse med digitalt understøttet behandling, pleje og rehabilitering.

Målet var at styrke de sundhedsfagliges evne til selv at anvende digitale løsninger, og gøre dem i stand til at støtte borgerne i deres håndtering af egen sygdom og sundhed ved hjælp af digitale løsninger i fremtidens sundhedsvæsen.

Evalueringen af undervisningsforløbet viste bl.a. at

  • Deltagerne oplevede at forløbet bidrog med inspiration til deres egen praksis og til udvikling af personlige kompetencer inden for teknologiområdet
  • Undervisningsforløbet afledte konkrete udviklingsprojekter i praksis

Vil du gerne vide mere?

Læs den samlede evalueringsrapporten for Bliv Digital Kompetent (blå) eller Pixi rapporten (orange) her nedenfor. Eller hør podcasten Samtaler om Sundhedsinnovation #7 Bliv Digital Kompetent hvor 4 deltagere på kurset Bliv Digital Kompetent bliver interviewet. 

Vil din organisation gerne bruge konceptet? Syddansk sundhedsinnovation kan fortælle jer om hvordan konceptet kan anvendes i praksis.

For mere information kontakt 

Konsulent
Linda Justi
E-mail: Linda.Justi@rsyd.dk
Mobil: 29 20 11 87 
Syddansk Sundhedsinnovation 

Justering af font størrelse
Kontrast