Skip to content

Sundhed sammen hjemmefra

Flere mennesker med kroniske sygdomme og sundhedsprofessionelle kan være sammen om sundhed hjemmefra
 

Et stærkt partnerskab står bag projektet

22 kommuner, 4 patientforeninger og Region Syddanmark har sammen i et partnerskab udviklet det Digitale Sundhedscenter, der yder hjælp-til-selvhjælp til mennesker med kronisk sygdom, så de kan leve et godt liv trods sygdommen. 

Projektgruppen havde i projektet repræsentanter fra Steno Diabetes Center Odense, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Center for Diabetes og en række kommuner. Partnerskabet havde før projektet allerede udviklet Digital Patientuddannelse til mennesker med type-2 diabetes og hjertesygdom, herunder iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapsygdom. 

Under projektet ‘Sundhed sammen Hjemmefra’ udvides den digitale patientuddannelse til også at omfatte borgere med KOL, hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser. Målet med projektet har været at udvikle digitale tilbud til en bredere gruppe af borgere, der er i risiko for at udvikle eller forværre deres kroniske sygdom ved at tilbyde et livsstilforløb med særligt fokus på digital rygestop, online træning, sund vægt samt webinarer om sund livsstil. 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2021 til december 2023.  

For mere information kontakt 

IT-projektleder
Anna-Britt Krog
E-mail: anna-britt.krog@rsyd.dk
Mobil: 30 43 31 72
Syddansk Sundhedsinnovation

Justering af font størrelse
Kontrast